Μάθετε περισσότερα για τους εταίρους που συμμετέχουν σε αυτό το έργο. Είμαστε από τη Δανία, την Κύπρο, τη Βόρεια Μακεδονία, την Πορτογαλία και τη Γερμανία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα μάθετε περισσότερα για μας!

                                             FO-Aarhus – Δανία

Folke Oplysningsforbund – Aarhus (FO Aarhus, Σύνδεσμος Δημόσιας Πληροφόρησης) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1973 για την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής αγωγής ενηλίκων στους πολίτες του Aarhus. Έχει το δικό της εκλελεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο που εκπροσωπεί τον ιδιωτικό τομέα, τη δημόσια διοίκηση και τον τομέα της τυπικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Είναι μέλος του εθνικού οργανισμού δημόσιας ενημέρωσης, μιας οργάνωσης ομπρέλα για 35 εθνικούς οργανισμούς δημόσιας πληροφόρησης, ο καθένας με το δικό του σκοπό και ειδικότητα.

Από την ίδρυσή του, το FO-Aarhus έχει επεκτείνει την εμβέλεια και τα προγράμματά του: Η κύρια εστίασή του είναι στην εκπαίδευση ενηλίκων ειδικά για περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως πρόσφυγες και μετανάστες, ανέργους, άτομα με μαθησιακές προκλήσεις, , άτομα με δυσλεξία, , άτομα με ψυχικά προβλήματα. Επιθυμεί να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών και να τα ενσωματώσει (ή να τα επανενσωματώσει) στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Η FO-Aarhus κατέχει το “FO-byen” (FO City) – που αποτελείται από διάφορα κτίρια στα οποία δραστηριοποιείται και υλοποιεί τα προγράμματα και τα έργα της.

Η FO-Aarhus διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων – τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο τοπικών και εθνικών φορέων και  συνεργάζεται μαζί τους για μεγαλύτερο αντίκτυπο στα έργα της. Μεταξύ των δικτύων της είναι ο Δήμος του Aarhus, τοπικά και εθνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, διάφορες ΜΚΟ, και κυβερνητικά όργανα – τόσο στη χάραξη πολιτικής όσο και στην παροχή δημόσιας υπηρεσίας.

 

                      Δήμος της Λουσάδα – Πορτογαλία

Ο Δήμος της Λουσάδα είναι κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης στη βόρεια Πορτογαλία. Η περιοχή είναι περιαστική, έχει περίπου 50.000 κατοίκους σε υψηλή πυκνότητα και αντιμετωπίζει πολλές οικολογικές προκλήσεις. Έτσι, από το 2015, ο Δήμος εφαρμόζει μια καινοτόμο και πρωτοποριακή ατζέντα γύρω από θέματα βιωσιμότητας, ενσωματώνοντας διάφορους φορείς στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά: ιδιωτικές εταιρείες, ενορίες, σχολεία, ΜΚΟ κ.λπ. Ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα στράφηκε προς περιβαλλοντικές δράσεις, με τοπικά έργα όπως τα Lousada Charcos, BioEscola, Lousada Guarda RIOS, Gigantes Verdes, Plantar Lousada, BioLousada, Casa Ninho, μεταξύ άλλων. Επίσης, ο δήμος εργάζεται για την προστασία περιοχών που έχουν προτεραιότητα για τη διατήρηση της φύσης, τον έλεγχο των επεμβατικών ειδών και τη βελτίωση υποβαθμισμένων περιοχών. Μέχρι στιγμής, πάνω από 40 εκτάρια υποβαθμισμένης γης έχουν μετατραπεί σε περιοχές διατήρησης της φύσης, φυτεύτηκαν πάνω από 65.000 αυτόχθονα δέντρα και έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δάση της περιοχής.

Όλες οι προσπάθειες για βιωσιμότητα οδήγησαν στη βράβευση του Δήμου με το ευρωπαϊκό Βραβείο European Transformative Action Award το 2019.

 

       SYNTHESIS Center for Research and Education Limited – Κύπρος

SYNTHESIS Center for Research and Education είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός, ο οποίος εγκαινιάζει και υλοποιεί έργα που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο, με έμφαση στην κοινωνική ένταξη (ιδίως στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ένταξης μεταναστών, ενδυνάμωσης, βιώσιμης ανάπτυξης). Το SYNTHESIS είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς της χώρας στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας. Ίδρυσε και διαχειρίζεται το HUB NICOSIA, ένα εκπαιδευτικό κέντρο και μια κοινότητα οργανισμών με πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους.

Το SYNTHESIS αποτελείται από το Τμήμα Ένταξης Μεταναστών, το Τμήμα Υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, το Τμήμα Εκπαίδευσης Νέων και Ενηλίκων, το Τμήμα Σχολικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Έρευνας και Χάραξης Πολιτικής, και το Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Σε στενή συνεργασία με ποικίλους φορείς σε όλη τη χώρα και την Ευρώπη, ο οργανισμός προωθεί την καινοτομία, κυρίως μέσω ψηφιακών, διαδικτυακών και κινητών εργαλείων, για επίτευξη ισορροπίας μεταξύ γνώσεων (τεχνικών δεξιοτήτων) και διαπροσωπικών δεξιοτήτων για να τονωθεί η απασχολησιμότητα κάθε ατόμου.

 

                  ECO LOGIC – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας

Η ECO-LOGIC είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που είναι αφιερωμένος στην προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, στην προώθηση σύγχρονων οικολογικών πρακτικών, καθώς και στην παρακολούθηση και προώθηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στα περιβάλλοντα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία), τόσο τυπικής όσο και μη-τυπικής. Ο οργανισμός ενθαρρύνει και υποστηρίζει θετικές αλλαγές στην κοινωνία με τις εξής μορφές:

  • Προώθηση της οικολογίας ως επιστήμης και προώθηση της έννοιας της καθαρότερης παραγωγής, δίνοντας έμφαση στα περιβάλλοντα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Προστασία και διατήρηση της φύσης και του περιβάλλοντος, καθώς και διανομή περιβαλλοντικών γνώσεων και αναβάθμιση της οικολογικής εκπαίδευσης.
  • Προώθηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης και ανάπτυξης των προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα αυτό.
  • Δημιουργία νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας με βάση την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Οργάνωση ειδικών εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη (π.χ. Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, βιωσιμότητα, παροχή συμβουλών βιωσιμότητας, βιώσιμη ανάπτυξη στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις για νέους και δραστηριότητες τόσο για το προσωπικό των σχολείων όσο και για τους μαθητές).
  • Ανάπτυξη και έλεγχος καινοτόμων μεθοδολογιών διδασκαλίας και μάθησης σχετικά με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ευρωπαϊκών αξιών, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων.
  • Ανάπτυξη και εισαγωγή εκπαιδευτικών επιτραπέζιων παιχνιδιών σε διάφορα θέματα σε τυπικά και μη περιβάλλοντα (μαθήματα κατάρτισης, αίθουσες διδασκαλίας κ.λπ.)
  • Ανάπτυξη και δοκιμή εργαλείων για την έναρξη συζήτησης μεταξύ νέων και ενηλίκων γύρω από κοινωνικά θέματα, ευρωπαϊκές αξίες, προσωπικές πεποιθήσεις, βιώσιμη κοινοτική ανάπτυξη κ.λπ.
  • Συμμετοχή στη δημιουργία του πρώτου εθνικού προγράμματος για κατ’ οίκον φροντιστές ηλικιωμένων που πάσχουν από Αλτσχάιμερ, σε συνεργασία με διάφορους άλλους εθνικούς οργανισμούς.
  • Προώθηση ποικίλων εκστρατειών, όπως περιβαλλοντικές εκστρατείες, εκστρατείες για τα δικαιώματα των εργαζομένων και πολλές άλλες.

Η ECO-LOGIC έχει ισχυρό υπόβαθρο και εμπειρία στην εργασία που σχετίζεται με παιδιά, νέους και ενήλικες, δίνοντας έμφαση σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης σε διάφορα θέματα. Από την ίδρυσή του, το 2011, ο οργανισμός έχει αφιερωθεί στην ανταλλαγή και προώθηση γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με: περιβαλλοντικά θέματα, οικολογία και βιώσιμη ανάπτυξη στα δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Η ECO-LOGIC διαθέτει ισχυρό δίκτυο με 150 δημοτικά σχολεία και 30 γυμνάσια σε ολόκληρη την Βόρεια Μακεδονία, ενώ συνεργάζεται και με την Πόλη των Σκοπίων (Τμήμα Εκπαίδευσης), το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και με το Γραφείο Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης.

 

                   Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH – Γερμανία    

Το Wisamar είναι ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ινστιτούτο στη Λειψία της Γερμανίας, ενεργό στην επαγγελματική και πολιτιστική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Η Wisamar είναι διαπιστευμένη από την TÜV ως πάροχος εκπαίδευσης, καθώς και από το Γραφείο Μετανάστευσης και Προσφύγων ως πάροχος μαθημάτων ένταξης. Η Wisamar δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: αγορά εργασίας και κοινωνική ένταξη, περαιτέρω εκπαίδευση, παροχή συμβουλών κινητικότητας και κινητικότητας στην ΕΕ και γύρω από την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ.

Στόχος του οργανισμού είναι η προώθηση της εκπαίδευσης, της ανεκτικότητας και της διεθνικότητας σε όλους τους τομείς κατανόησης μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων, πολιτισμών και εκπαίδευσης. Μαζί με εταίρους από την περιοχή της Λειψίας-Halle καθώς και από όλη την Ευρώπη, η Wisamar δεσμεύεται για την διενέργεια κοινών ευρωπαϊκών δραστηριότητων στον τομέα της εκπαίδευσης καθώς και της περιφερειακής ανάπτυξης.