Ian McHargs teori om bæredygtig byplanlægning

Source: No proof necessary

Introduktion

For at imødegå det 21. århundredes voksende udfordringer er det blevet tydeligt, at vi har brug for en holistisk, bæredygtig tilgang til byudvikling, som tager hensyn til opretholdelsen af et sundt økosystem. I 1969 advokerede landskabsarkitekten Ian McHarg for en bæredygtig tilgang til byplanlægning og -udvikling og foreslog, at miljøsystemer og landskaber skulle analyseres, kortlægges og prioriteres for at vurdere, hvilket sted, der er bedst egnet til bebyggelse. Hans teori er mere relevant nu end nogensinde før, nu da vi stadig kæmper mod klimaforandringerne. For uddybende oplysninger om Ian McHargs bæredygtige tilgang kan du læse side 9-18 i pensum.

Aktiviteter

Med de 3 aktiviteter i modul 1 i håndbogen (side 5-42) får eleverne en grundlæggende introduktion til Ian McHargs teori om bæredygtig byplanlægning. De bliver fortrolige med Ian McHarg som person og hans værk "Design with Nature" gennem historiefortælling, rollespil, sanselege og ved at bygge lag og bygninger med LEGO klodser. .

Gallery

Bliv inspireret af, hvad elever fra Nordmakedonien, Portugal, Danmark, Cypern og Tyskland forestillede sig om fremtidens bæredygtige by. Besøg vores galleri og se modeller bygget med LEGO klodser, der viser resultaterne af vores tidligere aktiviteter. Hvis du har brugt aktiviteterne i din undervisning og ønsker at inspirere andre, er du velkommen til at bidrage til galleriet. Send dine billeder med oplysninger om, hvilken aktivitet du har udført og i hvilken sammenhæng, til - activity@youngsters4ecocities.eu .

Quiz

Test din viden om emnet med vores quiz. Prøv at besvare spørgsmålene før og efter du har læst hele modulet for at vurdere dig selv.