Træer og skove

Source: Photo by Robert Bye on Unsplash

Introduktion

Skove er komplekse grønne systemer, som omfatter en lang række interaktioner mellem levende og ikke-levende elementer. Omkring 30 % af jordens landdække er dækket af skov. De repræsenterer en bred vifte af økosystemtjenester, der leveres til befolkningen, f.eks. støtte- og reguleringsydelser. Disse er afgørende for at bevare livet på vores planet, som vi kender det. Da mennesket udnytter mange skovressourcer for at forbedre befolkningens komfort og kvalitet, er det vigtigt også at se skoven og de grønne områder som en økonomisk og social værdi. Byerne vokser hele tiden, når det angår urbanisering, hvilket øger behovet for at bevare grønne områder, enkelte træer og skove omkring og i byerne for at fremme en positiv balance mellem menneskers interesser og en bæredygtig udvikling. For uddybende oplysninger om emnet læses side 19-36 i pensum.

Aktiviteter

Med de 3 aktiviteter i modul 2 i håndbogen (side 43-55) vil eleverne få indsigt i skove og naturområders betydning for byer. Gennem spilbaseret interaktiv læring får eleverne kendskab til bæredygtig byplanlægning gennem brugen af LEGO klodser.

Gallery

Bliv inspireret af, hvad elever fra Nordmakedonien, Portugal, Danmark, Cypern og Tyskland forestillede sig om fremtidens bæredygtige by. Besøg vores galleri og se modeller bygget med LEGO klodser, der viser resultaterne af vores tidligere aktiviteter. Hvis du har brugt aktiviteterne i din undervisning og ønsker at inspirere andre, er du velkommen til at bidrage til galleriet. Send dine billeder med oplysninger om, hvilken aktivitet du har udført og i hvilken sammenhæng, til - activity@youngsters4ecocities.eu .

Quiz

Test din viden om emnet med vores quiz. Prøv at besvare spørgsmålene før og efter du har læst hele modulet for at vurdere dig selv.