Mobilitet i byerne, sundhedsmæssige fordele og forbindelsen mellem menneske og natur

Source: Illustration by Nicolas Bascop (https://www.nicolasbascop.com/)

Introduktion

Byerne er en væsentlig forureningskilde og samtidig ofre for klimaforandringerne. Ændringer i byplanlægningen kan bidrage til at gøre byerne mere modstandsdygtige over for klimaforandringernes virkninger og samtidig øge byernes ressourcer. For at bringe byerne ind på bæredygtighedens vej kan der gøres forskellige foranstaltninger, som også vil øge vores byområders levedygtighed betydeligt. En mere retfærdig fordeling af byrummet mellem alle indbyggere - hvor man flytter prioriteringen fra biler til offentlig transport, cyklister og fodgængere - vil øge lighed og rummelighed og give børn et sikkert rum at bevæge sig i.
En styrkelse af den grønne by-infrastruktur vil øge klimatilpasningen, men også styrke forbindelsen mellem byens indbyggere og naturen. Denne forbindelse fremmer ansvar for naturen og kan føre til en væsentlig forbedring af den mentale og fysiske sundhed. Offentlige rum, der giver mulighed for interaktion, vil styrke den sociale sammenhængskraft og udvide området for det, vi holder af. For uddybende oplysninger om mobilitet i byerne og de sundhedsmæssige fordele ved byøkologi, læs side 37-60 i pensum.

Aktiviteter

Med 3 aktiviteter kan du tilskynde eleverne til at designe bæredygtige byer. Eleverne har deres egne forventninger og krav til et børnevenligt bymiljø og vil til sidst realisere deres vision ved brug af LEGO klodser. Eleverne lærer at reflektere over status quo for byggeri og udvikle strategier til at gøre byens rum mere børnevenligt. Find aktiviteterne på side 56-82 i håndbogen.

Gallery

Bliv inspireret af, hvad elever fra Nordmakedonien, Portugal, Danmark, Cypern og Tyskland forestillede sig om fremtidens bæredygtige by. Besøg vores galleri og se modeller bygget med LEGO klodser, der viser resultaterne af vores tidligere aktiviteter. Hvis du har brugt aktiviteterne i din undervisning og ønsker at inspirere andre, er du velkommen til at bidrage til galleriet. Send dine billeder med oplysninger om, hvilken aktivitet du har udført og i hvilken sammenhæng, til - activity@youngsters4ecocities.eu .

Quiz

Test din viden om emnet med vores quiz. Prøv at besvare spørgsmålene før og efter du har læst hele modulet for at vurdere dig selv.