Целта на Еразмус+ проектот „Дизајнирај со Лего: Еко-градовите на Иднината“ (МладиЗаЕкоградови – Youngsters4Ecocities) е да поддржи одржливо живеење со тоа што ќе им обезбеди на наставниците доволни познавања и знаења, како и алатки за подобрување на знаењата на младите за природните системи, урбани пејсажи и еколошко градско планирање. Младите ученици ќе научат за еколошкото градско планирање преку користење на ЛЕГО® коцки. Пејсажниот архитект и градски планер Иан МекХарг (1920-2001), кој се фокусирање на животната средина, беше и инспирацијата за овој проект. Неговиот концепт (Дизајнирај со Природата, 1969) е основа за развој на алатките.
Еден од главните резултати на овој проект е оваа платформа која ја гледате и ќе ја користите. Таа содржи други два резултати од проектот:
• Наставна програма за наставници (за ученици на возраст 6-14) врз основа на Цел на Одржлив Развој 11: Одржливи Градови и Заедници (ОН ЦОР 11), со фокус на градење еколошки градови.
• Тренинг Методологија и Прирачник за Наставници & Образовен Кадар: методологијата ги назначува промените на парадигмите низ еден интегриран сет на онлајн интерактивни мапи кои ќе вклучуваат и историја на техники за градење на градови. Прирачникот за тренерот им обезбедува на наставниците и образовниот кадар разни алатки за како да се учат техники за еколошки урбанизам и еколошко градење. Продуктите и платформата ќе бидат достапни на сите партнерски јазици.

Тука може да погледнете вести за најважните чекори во развојот на нашиот проект и ќе бидете информирани за престојните настани.

Февруари 2021

Имавме одлична можност за да присуствуваме на 2-дневна Работилница од страна на урбанистички дизајнер, наставник, истражувч и илустратор Кристин Хемпел. Таа ни допринесе за интересни сознанија во врска со градско планирање, и во врска со Дизајнирај со Природата од Иан МекХарг, Еколошки Урбанизам и употреба на ЛЕГО® коцки за подучување на одржливост во градското планирање.


Ноември 2020

Партнерите од овој одличен проект се сретнаа за прв пат за да ги планираат иницијалните чекори за проектот „Дизајнирај со Лего: Еко-градовите на Иднината“. Нажалост, како што е и вообичаено во последно време, имавме можност да се сретнеме само на виртуелен начин. Но, ова не не спречи за да имаме успешен старт на проектот. Имаме добри надежи и ентузијазам за престојните две интересни години…