Почетна страница

„Да ја раззелениме планетата Земја, да ја вратиме планетата Земја, да ја залечиме планетата Земја…”

(Иан МекХарг)