Градење со ЛЕГО коцки: Наставна програма за еко градовите на утрешниот ден за одржливи градови

Дали сте наставник на ученици на возраст од 6 до 14 години и дали сакате да работите на Целта 11 за одржлив развој на ОН – Одржливи градови и заедници? Овој ресурс има за цел да ве запознае со концептот на одржливи градови и неговите карактеристики.

Наставната програма ги обработува следниве теми:

 • Теоријата на Иан МекХарг за планирање на животната средина
 • Дрвја и шуми
 • Урбана мобилност, здравствени придобивки од урбаната екологија и поврзаност човек-природа
 • Грижа за вода
 • Поврзување и миграција на животни
 • Урбано земјоделствоg

Модулите обезбедуваат сеопфатни информации за горенаведените теми, како и речник и дополнителни ресурси за да ги истражите.

Градење со ЛЕГО коцки: Наставна програма за еко градовите на утрешниот ден за одржливи градови
Прирачник за одржливи градови

Овој ресурс им обезбедува на наставниците активности за часови за да ги подучат учениците од 6 до 14 години за Целта 11 за одржлив развој. Со користење на LEGO коцки, учениците ги истражуваат параметрите на одржливите градови и создаваат визија за еколошките градови на утре. Прирачникот се состои од 3 активности за секоја тема обработена во наставната програма.
Секоја активност обезбедува:

 • вовед во темата на активноста
 • исходи од учењето
 • чекор-по-чекор упатства за имплементација и проценка
 • информации за времетраењето, методот на настава и употребените материјали
 • корисни врски и ресурси за понатамошно читање

Преку градење модели со LEGO коцки, наставниците и едукаторите можат да ги доближат темите еколошко планирање, урбана екологија и одржливи градови и заедници до младите на забавен и привлечен начин.