Дознајте повеќе за тоа што ќе го постигнеме во овој проект:

 

Наставна програма за ученици на тема Цел на Одржлив Развој 11 – фокусирање на градење одржливи градови

Партнерството развива и наставна програма за млади ученици. Тие имаат можност да научат за одржливо градско планирање. Наставната програма се основа врз Дизајнирај со природата од Иан МекХарг. Наставната програма се фокусира на следните четири теми:

  1. Насока према Урбана Екологија: што е еколошки и одржливо-испланиран град?
  2. Што е урбан екосистем и зошто и како ова се поврзува со личниот живот на единката?
  3. Како да се користат Урбани Зелени Простори?
  4. Природни системи и див свет

Учениците не само што ќе слушаат предавања, туку и ќе креираат дизајн за идеален одржлив град со користење на ЛЕГО® коцки.

 

Тренинг Методологија и Прирачник за Наставници и образовен персонал за тоа како да се предава за еколошки урбанизам и еколошки техники за градење на градови

Партнерството креира тренинг методологија која се фокусира на предизвикот за урбано планирање, и тоа опфаќа спектрум од рационална традиција за планирање паралелно на парадигмата за еколошко планирање. Младите, наставниците, и образовниот персонал може да следат серија на мапи кои ќе прикажуваат типични елементи за секоја техника на градење град.

Прирачникот за Наставници и Образовен Персонал е интегриран сет на тренинг материјали , вклучувајќи интерактивни, експериментални и учествувачки активности/лекции. Наставниците и едукаторите учат како да ди доближат темите еколошко планирање, урбана екологија и одржливи градови и заедници близу до младите.

 

Портал за Е-Учење

Партнерството креира и Портал за Е-учење каде сите произведени содржини ќе бидат лесно достапни на сите партнерски јазици и на Англиски јазик исто така. Порталот дозволува и да ги користиме нашите материјали како Отворени Едукативни Ресурси (ОЕР) за сите кои се заинтересирани за овој проект.