Μάθετε περισσότερα για το τι θα επιτύχουμε σε αυτό το έργο:

Σειρά Μαθημάτων (Curriculum) για μαθητές και μαθήτριες σχετικά με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 11 – εστιάζοντας στην οικοδόμηση βιώσιμων πόλεων

Η κοινοπραξία αναπτύσσει μια σειρά μαθημάτων για μαθητές και μαθήτριες μέσα από την οποία θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τη βιώσιμη πολεοδομία. Η σειρά μαθημάτων θα βασιστεί στις θεωρίες του Ian McHarg στο βιβλίο του Σχεδιάζοντας με τη Φύση. Η σειρά μαθημάτων θα ασχοληθεί με τις ακόλουθες τέσσερις θεματικές:

  1. Προς μια Αστική Οικολογία: τι είναι μια οικολογικά και βιώσιμα χτισμένη πόλη;
  2. Τι είναι ένα αστικό οικοσύστημα και γιατί και πώς αυτό σχετίζεται με τη ζωή ενός ατόμου;
  3. Πώς να χρησιμοποιήσετε τους Αστικούς Χώρους Πρασίνου;
  4. Φυσικά συστήματα και Οικότοποι άγριας ζωής

Οι μαθητές/τριες δεν θα παρακολουθούν μόνο διαλέξεις, αλλά θα δημιουργήσουν το σχέδιο για μια ιδανική βιώσιμη πόλη χρησιμοποιώντας τουβλάκια LEGO®.

 

Μεθοδολογία κατάρτισης και Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικό προσωπικό σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας της οικολογικής αστικοποίησης και των οικολογικών τεχνικών οικοδόμησης πόλεων

Η κοινοπραξία θα δημιουργήσει μια μεθοδολογία κατάρτισης που θα αφορά το ζήτημα του πολεοδομικού σχεδιασμού, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών – από την παράδοση ορθολογικού σχεδιασμού έως το νεότερο παράδειγμα οικολογικού σχεδιασμού. Οι νέοι, οι εκπαιδευτικοί και το εκπαιδευτικό προσωπικό μπορούν να πλοηγηθούν σε μια σειρά χαρτών που θα εμφανίζουν τα τυπικά στοιχεία κάθε τεχνικής οικοδόμησης πόλης.

Το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικών είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο εκπαιδευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων διαδραστικών, βιωματικών και συμμετοχικών δραστηριοτήτων/μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν πώς να φέρουν τα θέματα του οικολογικού σχεδιασμού, της αστικής οικολογίας και των βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων πιο κοντά στους νέους.

 

Εκπαιδευτική Πύλη

Η κοινοπραξία θα δημιουργήσει μια εκπαιδευτική διαδικτυακή πύλη όπου όλα τα παραδοτέα του έργου θα είναι εύκολα προσβάσιμα στις γλώσσες των εταίρων και στα αγγλικά. Η πύλη θα μας επιτρέπει να παρέχουμε το υλικό μας ως Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OER) σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για το έργο.