Χτίζοντας με τουβλάκια LEGO: Οι οικολογικές πόλεις του μέλλοντος:
Σειρά μαθημάτων για Βιώσιμες Πόλεις

Είσαι εκπαιδευτικός ή μαθητής/μαθήτρια ηλικίας 6 έως 14 ετών, και θα θέλατε να δουλέψετε περισσότερο με τον Στόχο 11 (Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες) ο οποίος περιλαμβάνεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών; Αυτή η σειρά μαθημάτων αποσκοπεί στο να σας εξοικειώσει με τον συγκεκριμένο στόχο και τα χαρακτηριστικά του.

Η σειρά μαθημάτων αναφέρεται στις ακόλουθες θεματικές

 • Η θεωρία του Ian McHarg γύρω από τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό
 • Δάση και Δέντρα
 • Αστική Κινητικότητα, Οφέλη της Αστικής Οικολογίας για την Υγεία, και Σχέση Ανθρώπου-Φύσης
 • Φροντίδα για το Νερό
 • Συνδεσιμότητα και Μετανάστευση Ζώων
 • Αστική Γεωργία

Η κάθε ενότητα παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα παραπάνω θέματα, καθώς και ένα γλωσσάρι και περαιτέρω πηγές που μπορείτε να εξερευνήσετε

Χτίζοντας με τουβλάκια LEGO: Οι οικολογικές πόλεις του μέλλοντος
Εγχειρίδιο για Βιώσιμες Πόλεις

Αυτός η πηγή παρέχει σε εκπαιδευτικού δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν στα μαθήματά τους για να διδάξουν τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 11 σε μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 6 έως 14 ετών. Χρησιμοποιώντας τουβλάκια LEGO, οι μαθητές /μαθήτριες εξερευνούν τις παραμέτρους των βιώσιμων πόλεων και δημιουργούν το δικό τους όραμα για τις Οικολογικές Πόλεις του Μέλλοντος. Το εγχειρίδιο αποτελείται από 3 δραστηριότητες για κάθε θεματική που εξετάζεται ήδη στη σειρά μαθημάτων.

Κάθε δραστηριότητα προτείνει:

 • μια εισαγωγή στη βασική θεματική της δραστηριότητας
 • τους μαθησιακούς στόχους
 • οδηγίες βήμα προς βήμα για εφαρμογή και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων
 • πληροφορίες για τη διάρκεια, τη μέθοδο διδασκαλίας και το χρησιμοποιούμενο υλικό
 • χρήσιμους συνδέσμους και πηγές για περαιτέρω ανάγνωση

Μέσω της κατασκευής μοντέλων με τουβλάκια LEGO, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να φέρουν τα θέματα του οικολογικού σχεδιασμού, της αστικής οικολογίας και των βιώσιμων πόλεων πιο κοντά στους νέους με διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο.