Få mere at vide om partnere, der er involveret i dette projekt. Vi er fra Danmark, Cypern, Nordmakedonien, Portugal og Tyskland og er glade for at kunne introducere vores organisationer.

                                           FO-Aarhus – Danmark

Folke Oplysningsforbund – Aarhus er en non-government, non-profit organisation etableret i 1973 for at yde ikke-formel voksenuddannelse og rådgivning til borgerne i Aarhus. Det har sit eget valgte styrelsesråd, der repræsenterer den private sektor, den offentlige forvaltning og den formelle og erhvervsfaglige uddannelsessektor. Det er medlem af den nationale offentlige informationsorganisation, paraplyorganisation for 35 landsdækkende, offentlige informationsorganisationer, hver med sit eget formål og specialitet.

Siden sin grundlæggelse har FO-Aarhus udvidet sin rækkevidde og sine programmer: FO-Aarhus primære fokus er på voksenuddannelse især for de dårligt stillede grupper, dvs. flygtninge og indvandrere, arbejdsløse, mennesker med læringsudfordringer, ordblinde, mennesker med mentale problemer – for at forbedre deres livskvalitet og integrere (eller reintegrere) dem i samfundet og på arbejdsmarkedet. FO-Aarhus ejer FO-byen – bestående af flere bygninger, hvor det har sine aktiviteter, programmer og projekter.

FO-Aarhus har stor erfaring inden for projektledelse – både lokalt og i EU-regi. Det har et stort netværk af lokale og nationale institutioner, og FO-Aarhus samarbejder med dem for at få større indflydelse på sine projekter. Blandt netværket er Aarhus Kommune (FO-Aarhus gennemfører sociale projekter for kommunen); lokale og nationale uddannelsesinstitutioner, forskellige typer ngo’er; offentlige institutioner – både inden for politikudformning og levering af offentlig service.

 

                          Lousada kommune – Portugal

Lousada Kommune (LK) er en lokal offentlig forvaltningsinstitution i det nordlige Portugal. Området er periurbant, har omkring 50.000 indbyggere i høj densitet, og står over for mange økologiske udfordringer. Siden 2015 har LK således implementeret en innovativ og banebrydende bæredygtighedsdagsorden, der integrerer alle typer interessenter i aktivt medborgerskab: private virksomheder, sogne, skoler, ngo’er osv. Hele uddannelsessystemet blev flyttet i retning af miljøaktioner, med lokale projekter som Lousada Charcos, BioEscola, Lousada Guarda RIOS, Gigantes Verdes, Plantar Lousada, BioLousada, Casa Ninho, blandt andre. Området er også blevet grebet ind overfor for at beskytte prioriterede naturbeskyttelsesområder, kontrollere invasive arter og forbedre nedbrudte områder. Indtil videre er over 40 hektar nedbrudt jord blevet omdannet til naturbeskyttelsesområder, over 65.000 portugisiske træer blev plantet, og der er blevet lagt særlig vægt på vores skove.

Alle bestræbelser på at opnå bæredygtighed førte til, at LK blev tildelt the European Transformative Action Award i 2019.

 

         SYNTHESIS Center for Research and Education Limited – Cypern

SYNTHESIS Center for Research and Education er en banebrydende organisation, der igangsætter og gennemfører projekter af positiv social betydning med fokus på social inklusion (navnlig inden for iværksætteri, integration af migranter, empowerment, bæredygtig udvikling). SYNTHESIS er en af de førende institutioner i landet inden for socialt iværksætteri og social innovation. Det grundlagde og administrerer HUB NICOSIA, et uddannelsescenter og et fællesskab af organisationer med kulturelle, miljømæssige og sociale mål.

SYNTHESIS driver eksklusive enheder med integration af migranter, støtte til socialt iværksætteri, ungdoms- og voksenuddannelse, skoleuddannelse, forskning og politik samt erhvervsuddannelse og iværksætterånd. I tæt samarbejde med interessenter i hele landet og Europa bringer vi innovation, primært gennem digitale, online og mobile værktøjer, for at muliggøre balancen mellem viden (håndgribelige færdigheder) og interpersonelle færdigheder og stimulerer den enkeltes beskæftigelsesegnethed.

 

                                 ECO-LOGIC – Republikken Nordmakedonien

ECO-LOGIC er en non-profit organisation, der er dedikeret til beskyttelse og bevarelse af miljøet, fremme af moderne økologisk praksis, samt overvågning og fremme af princippet om bæredygtig udvikling, med vægt på grundskolen (både formelle og ikke formelle grundskoler). Vores organisation tilskynder til og støtter positive ændringer i samfundet i form af:

  • Fremme af økologi som videnskab og fremme af et renere produktionskoncept, med vægt på grundskolen.
  • Beskyttelse og bevarelse af naturen og miljøet samt spredning af miljøviden og opgradering af økologisk uddannelse.
  • Fremme af princippet om bæredygtig udvikling og udvikling af erhvervsuddannelsesprogrammer på området.
  • Skabelse af nye “grønne” job baseret på begrebet bæredygtig udvikling.
  • Tilrettelæggelse af specifikke skræddersyede uddannelsesprogrammer relateret til bæredygtig udvikling (f.eks. mål for bæredygtig udvikling/verdensmål, bæredygtighed, bæredygtighedsrådgivning, SD i socialt iværksætteri, uddannelses-verdensmålslejre for unge og projektaktiviteter for både gymnasiepersonale og elever).
  • Udvikling og afprøvning af innovative metoder til undervisning og læring om emner som bæredygtig udvikling, europæiske værdier, bæredygtighedsrådgivning, miljøbevidsthed og social forretningsudvikling.
  • Udvikling og indførelse af pædagogiske brætspil om forskellige emner i formelle og ikke-formelle miljøer (kurser, klasseværelser osv.)
  • Udvikling og afprøvning af værktøjer til indledning af diskussioner blandt unge og voksne (sociale emner, europæiske værdier, personlige overbevisninger, bæredygtig samfundsudvikling osv.)
  • Deltagelse i udarbejdelsen af det første nationale program for hjemmeplejeassistenter for ældre med Alzheimers sygdom i samarbejde med forskellige andre nationale organisationer.
  • Levering af forskellige kampagner såsom miljøkampagner, kampagner for arbejdstagerrettigheder og mange andre.

ECO-LOGIC har en stærk baggrund og erfaring inden for børne-, ungdoms- og voksenrelateret arbejde og lægger vægt på ikke-formelle uddannelsesaktiviteter om forskellige emner. Siden oprettelsen i 2011 har organisationen helliget sig at dele og fremme viden og information om emner som miljø, økologi og bæredygtig udvikling i grundskoler over hele landet, men også i hele Europa. Eco Logic har et stærkt netværk med 150 grundskoler og 30 gymnasier i hele Makedonien. Det samarbejder også med byen Skopje (Institut for Uddannelse), Voksenuddannelse Center samt med Bureau for Development of Education.

 

                      Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH – Tyskland 

Wisamar er et non-profit uddannelsesinstitution i Leipzig, Tyskland, der arbejder inden for erhvervsuddannelse, kultur og voksenuddannelse. Wisamar er akkrediteret af TÜV som uddannelsesudbyder og også af Kontoret for Migration og Flygtninge som integrationskursusudbyder. Wisamar arbejder inden for følgende områder: Arbejdsmarkeds og social integration, videreuddannelse, EU’s mobilitets- og mobilitetsrådgivning og som projektkontor for forskellige EU-finansierede projekter.

Målet med organisationen er at fremme uddannelse, tolerance og international holdning på alle forståelsesområder mellem forskellige mennesker, kulturer og uddannelse. Sammen med partnere fra Leipzig-Halle-regionen og fra hele Europa er vi engageret i fælles europæiske aktiviteter inden for uddannelse og regional udvikling.