Læs mere om, hvad vi ønsker at opnå i dette projekt:

Læseplan for elever om mål for bæredygtig udvikling 11 – med fokus på at opbygge bæredygtige byer

Partnerskabet udvikler en læseplan for unge elever. De har mulighed for at lære om bæredygtig byplanlægning. Læseplanen vil bygge videre på Ian McHarg’s teorier fra Design with Nature. Læseplanen vil behandle følgende fire emner:

  1. Mod en Urban Økologi: hvad er en økologisk og bæredygtigt planlagt by?
  2. Hvad er et byøkosystem, og hvorfor og hvordan relaterer dette til en persons liv?
  3. Hvordan man bruger Urban Green Spaces?
  4. Naturlige systemer og levesteder for vilde dyr og planter

Eleverne vil ikke kun lytte til forelæsninger, men vil også lave et design til en ideel bæredygtig by ved hjælp af LEGO® klodser

 

Uddannelsesmetodologi og -manual for lærere og undervisningspersonale om, hvordan man underviser i økologisk urbanisme og økologiske byopbygningsteknikker

Partnerskabet skaber en uddannelsesmetode, der tager fat på spørgsmålet om byplanlægning, som dækker et spektrum fra den rationelle planlægningstradition til det økologiske planlægningsparadigme. Unge mennesker, lærere og pædagogisk personale kan navigere gennem en række kort, der vil illustrere de typiske elementer i hver by-opbygningsteknik.

Lærer- og undervisningspersonalehåndbogen er et integreret sæt undervisningsmaterialer, herunder interaktive, erfaringsmæssige og deltagelsesmæssige aktiviteter/lektioner. Lærere og undervisere lærer at bringe emnerne økologisk planlægning, byøkologi og bæredygtige byer og lokalsamfund tættere på unge.

 

E-Learningsportal

Partnerskabet skaber en E-Learningsportal, hvor alt produceret indhold vil være let tilgængeligt på partnersprogene og på engelsk. Portalen giver os mulighed for at levere vores materialer som åbne undervisningsressourcer til alle der er interesserede i vores projekt.