LEGO® og Læring – Vi bygger fremtidens bæredygtige byer med LEGO-klodser
Undervisningspensum om bæredygtige byer

Underviser du elever i alderen 6 til 14 år, og kunne du tænke dig at arbejde med FN’s verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund? Denne ressource har til formål at gøre dig bekendt med begrebet bæredygtige byer og dets egenskaber.

Undervisningspensummet omhandler følgende emner:

 • Ian McHargs teori om miljøplanlægning
 • Træer og skove
 • Bymobilitet, sundhedsmæssige fordele ved bæredygtige byer og forbindelsen mellem menneske og natur
 • Pas på vandet
 • Dyremigration
 • Bylandbrug

Modulerne giver omfattende information om ovenstående emner samt en ordliste og yderligere ressourcer, som du kan udforske.

LEGO® og Læring – Vi bygger fremtidens bæredygtige byer med LEGO-klodser
HÅNDBOG om bæredygtige byer

Denne ressource giver undervisere lektionsaktiviteter til at undervise 6- til 14-årige elever om verdensmål 11 om bæredygtig udvikling. Ved brugen af LEGO-klodser udforsker eleverne parametrene for bæredygtige byer og skaber en vision for fremtidens bæredygtige byer. Håndbogen indeholder 3 aktiviteter om hvert emne, der behandles i pensum.

Hver aktivitet giver:

 • en introduktion til aktivitetens emne
 • læringsmål
 • trinvise retningslinjer for gennemførelse og vurdering
 • information om varighed, undervisningsmetode og anvendte materiale
 • yttige links og ressourcer til videre læsning

Gennem modelbygning med LEGO-klodser kan undervisere og pædagoger bringe emnerne bæredygtig byplanlægning og -udvikling, og bæredygtige byer og lokalsamfund tættere på de unge på en sjov og engagerende måde.