Συνδεσιμότητα + Μετανάστευση ζώων

Αστική γεωργία

Δέντρα και δάση

Φροντίδα για το νερό

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

Αστική κινητικότητα + οφέλη για την υγεία