Δέντρα και δάση

Source: Photo by Robert Bye on Unsplash

Εισαγωγή

Τα δάση αποτελείτε από πολύπλοκα πράσινα συστήματα, τα οποία περιλαμβάνουν ένα τεράστιο φάσμα αλληλεπιδράσεων μεταξύ ζωντανών και μη ζωντανών στοιχείων. Περίπου το 30% της εδαφικής κάλυψης του πλανήτη μας καταλαμβάνεται από δάση. Αντιπροσωπεύει ένα ευρύ φάσμα οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχονται στον πληθυσμό, όπως υποστηρικτικές ή ρυθμιστικές υπηρεσίες. Αυτές είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας όπως την ξέρουμε. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται πολλούς δασικούς πόρους για τη βελτίωση της άνεσης και της ποιότητας του πληθυσμού, είναι αρκετά σημαντικό να δούμε τα δάση και τις πράσινες περιοχές και ως ένα οικονομικό και κοινωνικό θησαυρό. Οι πόλεις αυξάνονται συνεχώς όσον αφορά την αστικοποίηση, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για διατήρηση των πράσινων περιοχών, των μοναδικών δέντρων και των δασών γύρω και μέσα στις πόλεις, προκειμένου να διευκολυνθεί μια θετική διαχείριση μεταξύ των συμφερόντων των ανθρώπων και μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα, διαβάστε τις σελίδες 19-36 του προγράμματος σπουδών.

Δραστηριότητες

Με τις 3 δραστηριότητες της ενότητας 2 του εγχειριδίου (σελίδα 43-55) οι μαθητές θα αποκτήσουν εικόνα για τη σημασία των δασών και των φυσικών οικοτόπων για τις πόλεις. Μέσω της διαδραστικής μάθησης που βασίζεται σε παιχνίδια, οι μαθητές οικολογούν τον σχεδιασμό των πόλεων με τουβλάκια LEGO. Βρείτε τις δραστηριότητες σχετικά με τα δέντρα και τα δάση.

Γκαλερί

Εμπνευστείτε από το τι οραματίστηκαν μαθητές από τη Βόρεια Μακεδονία, την Πορτογαλία, τη Δανία, την Κύπρο και τη Γερμανία για τη βιώσιμη πόλη του μέλλοντος. Επισκεφθείτε την Πινακοθήκη μας για μοντέλα που κατασκευάστηκαν με τουβλάκια LEGO και δείχνουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν. Αν έχετε χρησιμοποιήσει τις δραστηριότητες για τα μαθήματά σας και θέλετε να εμπνεύσετε άλλους, μπορείτε να συνεισφέρετε στη γκαλερί. Στείλτε τις φωτογραφίες σας με πληροφορίες σχετικά με το ποια δραστηριότητα κάνατε σε ποιο πλαίσιο στο activity@youngsters4ecocities.eu.

Κουίζ

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στο θέμα με το κουίζ μας. Για αυτοαξιολόγηση προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις πριν και μετά την ανάγνωση ολόκληρης της ενότητας.