Συνδεσιμότητα + Μετανάστευση ζώων

Source: Wildlife Corridor by Brisbane City Council on flickr.com

Εισαγωγή

Η μετανάστευση των ζώων είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ζώων σε σχετικά μεγάλες αποστάσεις, συνήθως σε εποχιακή βάση. Είναι η πιο κοινή μορφή μετανάστευσης ζωών στην οικολογία. Συναντάται σε όλες τις μεγάλες ομάδες ζώων, συμπεριλαμβανομένων των πτηνών, των θηλαστικών, των ψαριών, των ερπετών, των αμφιβίων, των εντόμων και των καρκινοειδών. Το έναυσμα για τη μετανάστευση μπορεί να είναι το τοπικό κλίμα, η τοπική διαθεσιμότητα τροφής, η εποχή του έτους ή για λόγους ζευγαρώματος. Η φύση της διαχείρισης της άγριας ζωής σε όλο τον κόσμο αλλάζει. Η αύξηση του παγκόσμιου ανθρώπινου πληθυσμού συνοδεύεται από ταχεία επέκταση των γεωργικών και αστικών περιοχών και των υποδομών, ιδίως των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. Παγκοσμίως, τα ενδιαιτήματα της άγριας ζωής μετασχηματίζονται και κατακερματίζονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και η συμπεριφορά αρκετών ειδών έχει αλλάξει ως αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Είναι σαφές ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπου και άγριας ζωής είναι εγγενώς πολύπλοκες, επειδή συνήθως εμπλέκονται πολλοί ενδιαφερόμενοι. Μια ορθολογική προσέγγιση που ενσωματώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη φαίνεται να είναι ένας παραγωγικός τρόπος επίλυσης τέτοιου είδους προβλημάτων.

Δραστηριότητες

Με τις 3 δραστηριότητες της ενότητας 5 οι μαθητές θα μάθουν γιατί τα πουλιά, οι μέλισσες, τα φυτά και τα λουλούδια είναι σημαντικά για το περιβάλλον. Επιπλέον, θα προβληματιστούν σχετικά με το γιατί είναι σημαντικό να τα προστατεύουμε τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις για να δημιουργήσουν: σπίτια για μέλισσες, μίνι αστικούς κήπους για επικονιαστές και αντίγραφα αποδημητικών πουλιών με τουβλάκια LEGO και ανακυκλωμένα υλικά.

Γκαλερί

Εμπνευστείτε από το τι οραματίστηκαν μαθητές από τη Βόρεια Μακεδονία, την Πορτογαλία, τη Δανία, την Κύπρο και τη Γερμανία για τη βιώσιμη πόλη του μέλλοντος. Επισκεφθείτε την Πινακοθήκη μας για μοντέλα που κατασκευάστηκαν με τουβλάκια Lego και δείχνουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν. Αν έχετε χρησιμοποιήσει τις δραστηριότητες για τα μαθήματά σας και θέλετε να εμπνεύσετε άλλους, μπορείτε να συνεισφέρετε στη γκαλερί. Στείλτε τις φωτογραφίες σας με πληροφορίες σχετικά με το ποια δραστηριότητα κάνατε σε ποιο πλαίσιο στο activity@youngsters4ecocities.eu.

Κουίζ

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στο θέμα με το κουίζ μας. Για αυτοαξιολόγηση προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις πριν και μετά την ανάγνωση ολόκληρης της ενότητας.