Pas på vandet

Source: The water system in Nye, Denmark. Aarhus Vand.https://www.aarhusvand.dk/nye

Introduktion

Vand er en vigtig ressource for livet på jorden. Det gælder både for menneskeliv og for dyre- og planteliv. Hvis vi ønsker at sikre en fremtid på denne planet, er vi nødt til at beskytte den økologiske balance i naturen og passe godt på vores vandressourcer. Hvis vi fortsætter med at forbruge vand uden omtanke, kan naturen ikke følge med, og fremtidige generationer vil opleve mangel på vandressourcer. Indgreb i vandkredsløbet kan forstærke og forårsage naturkatastrofer, hvilket kan få sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Ved at indføre principperne for økologisk byplanlægning vil byerne blive mere modstandsdygtige over for katastrofer og passe bedre på verdens økosystemer. Læs mere om dette på side 60-77 i pensum.

Aktiviteter

Med de 3 aktiviteter i modul 4 vil eleverne blive fortrolige med vandets betydning som en vigtig forudsætning for liv på jorden. De vil også få en grundlæggende introduktion til fænomenerne tørke, oversvømmelser og vandforurening gennem historiefortælling, sanseleg og leg med LEGO-klodser. Find aktiviteterne på side 83-127 i håndbogen.

Gallery

Bliv inspireret af, hvad elever fra Nordmakedonien, Portugal, Danmark, Cypern og Tyskland forestillede sig om fremtidens bæredygtige by. Besøg vores galleri og se modeller bygget med LEGO klodser, der viser resultaterne af vores tidligere aktiviteter. Hvis du har brugt aktiviteterne i din undervisning og ønsker at inspirere andre, er du velkommen til at bidrage til galleriet. Send dine billeder med oplysninger om, hvilken aktivitet du har udført og i hvilken sammenhæng, til - activity@youngsters4ecocities.eu .

Quiz

Test din viden om emnet med vores quiz. Prøv at besvare spørgsmålene før og efter du har læst hele modulet, så du kan vurdere dig selv.