Поврзување + миграција на животни

Source: Wildlife Corridor by Brisbane City Council on flickr.com

Вовед

Миграцијата на животните е релативно движење на големи растојанија на поединечни животни, обично на сезонска основа. Претставува најчест облик на миграција во екологијата. Може да се сретне кај сите главни групи на животни, вклучително и птици, цицачи, риби, влекачи, инсекти и ракови. Предизвикувачот за миграцијата може да биде локалната клима, локалната достапност на храна, периодот на годината или поради парење. Природата на управувањето со дивиот свет се менува низ целиот свет. Зголемувањето на населението е придружено со брзо проширување на земјоделските и урбаните области и инфраструктурата, особено патните и железничките мрежи. Во светот, живеалиштата на дивиот свет се трансформираат и се фрагментираат од активноста на човекот, исто како и однесувањето на некои видови. Јасно е дека интеракциите меѓу човекот и живиот свет се инхерентно сложени, бидејќи, обично, вклучени се многу засегнати страни. Рационален пристап што ги вклучува сите заинтересирани страни се чини дека е продуктивен начин на решавање на вакви проблеми.

Активности

Со трите активности во модулот 5, учениците ќе се запознаат со тоа зошто птиците, пчелите, растенијата и цвеќињата се важни за животната средина. Дополнително, тие ќе размислат зошто е важно да се заштитат овие видови и во урбаните и во руралните области. Учениците ќе го искористат ова знаење за да создадат домови за пчели, урбани мини-градини за опрашувачи и реплики на птици преселници со лего-коцки и рециклирани материјали.

Галерија

Инспирирајте се од она што учениците од Македонија, Португалија, Данска, Кипар и Германија го замислиле како одржлив град на иднината. Посетете ја нашата галерија за модели изградени со лего-коцки што покажуваат резултати од нашите активности спроведени во минатото. Доколку сте ги искористиле активностите за вашите часови и сакате да ги инспирирате другите, добредојдени сте да придонесете за галеријата. Испратете ги вашите слики со информации за тоа која активност сте ја направиле и во кој контекст на activity@youngsters4ecocities.eu.

Квиз

Тестирајте го вашето знаење на темата со нашиот квиз. За самооценување обидете се да одговорите на прашањата пред и по читањето на целосниот модул.