Урбано земјоделство

Source: Simon Krabbe

Вовед

Во овој модул ќе имате можност да дознаете повеќе за областа на урбаното земјоделство и неговото значење за одржлива иднина на нашите градови. Покрај тоа, ќе имате можност да прочитате за интересни иницијативи низ Европа кои ја промовираат социјалната, економската, еколошката и личната благосостојба на луѓето кои учествуваат во нивните активности. Повеќе околу урбаното земјоделство прочитајте во наставната програма од страница 104 до 117.

Активности

За да ги пренесете темите опфатени со овој модул на забавен и ангажиран начин, ќе најдете три активности во прирачникот: Најдете ги активностите во прирачникот од страница 179 до 208.

Галерија

Инспирирајте се од она што го замислиле учениците од Македонија, Португалија, Данска, Кипар и Германија како одржлив град на иднината. Посетете ја нашата галерија за модели изградени со лего-коцки што покажуваат резултати од нашите активности спроведени во минатото. Ако сте ги користеле активностите за вашите часови и сакате да ги инспирирате другите, вие сте добредојдени да придонесете во галеријата. Испратете ги вашите слики со информации за тоа која активност сте ја правеле и во кој контекст на activity@youngsters4ecocities.eu.

Квиз

Тестирајте го вашето знаење за оваа тема со нашиот квиз. За самооценување обидете се да одговорите на прашањата пред и по читање на целосниот модул.